Kartutsnitt

Langdistanse og mellomdistanse, kvalifisering:

Åpent myrterreng

Halvtett skråli

Kuperte partier med stup og skrenter

Langdistanse :

Lettløpt terreng i sørøst

Opprevet område i sørvest

Stafett og mellomdistansefinale

Skråli med varierende løpbarhet

Detaljrike områder


Diffuse myrområder

Småkuperte områder med mange høydetaljer ned mot arena


Småkuperte områder med mange høydetaljer ned mot arena

Nærkontakt med bebygde områder

SamarbeidspartnereSøk