Interessert i et minne fra NM?

12/09/2011

Kjøp deg et eget eksemplar av kunsttrykket som ble brukt som premie på mellomdistansen.

253 signerte og nummererte eksemplarer er laget til årets arrangement, og det er kun få igjen.
Selges kr 200,-

Kontakt Heidi Sønsterudbråten ( 92203411 eller heidi.sonsterudbraten@logica.com )

SamarbeidspartnereSøk