Organisasjon

Leder hovedkomitè:


Aslak Kinneberg

lkinnebe@online.no

Sportslig ansvarlig:

Fredrik Ødemarksbakken

fo@orp.no

Teknisk ansvarlig:


Terje Bråten

terje.braaten@hjemme.osl.no

Leder salg:


Marianne Haugen

mahaugen@combitel.no

Leder arena:


Anne Grethe Rustad

agrustad@broadpark.no

Leder markedsføring/overnatting/premier:


Heidi Sønsterudbråten

heidi.sonsterudbraten@logica.com

Leder informasjon:


Lene Kinneberg

lkinnebe@online.no

SamarbeidspartnereSøk